Add your PhD Blog submission

Ph.d.-studerende på Afdeling for Antropologi, AU: send jeres bidrag til Ph.d. bloggen her!

Bemærk at du skal være medlem af COMMUNITAS for at tilgå denne mulighed.

Klik HER for at blive medlem.

Emnet for dit indlæg er helt frit. Henvisninger er ikke et krav, ligesom længden af indlægget er op til dig. Du kan skrive på dansk eller engelsk efter præference.

Dit indlæg skal have en titel, et billede (eller flere) og en tekst. 

UNDEROVERSKRIFTER markeres med BOLD. CITATER markeres med "DOBBELT" citationstegn. AFSNIT markeres med DOBBELT LINJESKIFT.

Hvis det er dit første bidrag til Ph.d.-bloggen så send også et billede af dig selv og en kort beskrivelse af dit Ph.d.-projekt til kpa@cas.au.dk. 

 

PhD students at the Department of Anthropology, AU: submit your posts for the PhD blog here!

Note that you have to be a member of COMMUNITAS to access this option. 

Click HERE to become a member.

The subject of your post is entirely optional. References are not required, and the length of the post is up to you. You can write in either Danish or English.

Your postcard should include a title, a picture (or more) and a text. 

SUB HEADINGS should be marked in BOLD. QUOTES should be marked with "DOUBLE" QUOTATION MARKS. Seperate your PARAGRAPHS with DOUBLE LINE SHIFT.

If it is your first submission to the PhD blog, please send a picture of yourself and a short description of your PhD project to kpa@cas.au.dk. 

Please log in to submit content!