Add your Postcard from Work Life

Her kan du sende dit eget postkort fra arbejdslivet direkte til hjemmesiden. Bemærk at du skal være medlem af COMMUNITAS for at tilgå denne mulighed.

Klik HER for at blive medlem.

Dit postkort skal have en titel, et billede (eller flere) og en tekst. Du kan tage udgangspunkt i disse FIRE SPØRGSMÅL:

1: Hvad er din stillingsbetegnelse?
2: Hvordan bruger du antropologi i dit daglige arbejde?
3: Hvordan var din rejse fra universitetet til arbejdslivet?
4: Har du et råd til antropologistuderende, som søger arbejde?

Der er intet krav til længden: Et par stikord, et par sætninger, eller et par sider. Du kan skrive på dansk eller engelsk efter præference. Start dit indlæg med dit fulde navn.

UNDEROVERSKRIFTER markeres med BOLD. CITATER markeres med "DOBBELT" citationstegn. AFSNIT markeres med DOBBELT LINJESKIFT.

Here you can post your own postcard from work life directly to the website. Note that you have to be a member of COMMUNITAS to access this option.

Click HERE to become a member.

Your postcard should include a title, a picture (or more) and a text. You can take a starting point in these FOUR QUESTIONS:

1: What is your current position?
2: How do you make use of anthropology in your daily work?
3: How was your journey from university to employment?
4: What advice would you give anthropology graduates who are looking for a job?

There is no requirement regarding the length; a few keywords, a few sentences, or even pages. You can write in either Danish or English. Begin your post by writing your full name.

SUB HEADINGS should be marked in BOLD. QUOTES should be marked with "DOUBLE" QUOTATION MARKS. Seperate your PARAGRAPHS with DOUBLE LINE SHIFT.

Please log in to submit content!