Add your Thesis

Her kan du sende dit speciales titel og resumé/abstract til communitas. Derudover må meget gerne sende dit speciale i PDF til kpa@cas.au.dk.

Hvis du har produceret video, billeder, hjemmeside eller andre produkter, som en del af specialet, kan du linke direkte i beskrivelsen. Du er også velkommen til at sende en PDF med billedemateriale til e-mailen ovenfor.

Det er vigtigt at du tagger dit indlæg med programtitel (Anthropology, Visual Anthropology, Human Security). Hvis du linker til et specialeprodukt, skal du angive dette med et tag (Video, Pictures, Webpage, Exhibition, Report etc.).

Start dit indlæg med at skrive: "Navn", Master's thesis, "Program", "Universitet", "År".

Venligst undlad at vedlægge billeder direkte her.

Bemærk, du skal være medlem af communitas for at tilgå denne mulighed.

Here you can send the title and summary of your thesis directly to communitas. We also encourage you to send your thesis in PDF to kpa@cas.au.dk.

If you produced videos, pictures, webpage, or other products as part of your thesis, you can add links directly to the description. You are also welcome to submit a PDF with additional materials to the e-mail stated above.

It is important that you tag your post with the title of your programme (Anthropology, Visual Anthropology, Human Security). If you include a link to a thesis product please use a tag (Video, Pictures, Webpage, Exhibition, Report etc.).

Begin your post by writing: "Name", Master's thesis, "Programme", "University", "Year".

Please do not upload pictures directly in this form.

Note that you have to be a member to access this option.

Click HERE to become a member.

Please log in to submit content!