Student Exhibitions

2019: "Vi, Dyrene/We the Animals"
Mennesker-dyr relationer/Human-animal relations

Så længe mennesket har eksisteret, har dyr været en del af hverdagen. De er bamserne på børneværelset. De er kødet i sandwichen. De summer om natten, så det er svært at falde i søvn. De holder vagt ved hoveddøren. De laver mælk til kaffen og strikker ulden til sokker. De står og læser denne tekst.

Vi, mennesker og dyr, har altid levet sammen. Verden er i konstant forandring og det samme er vores relationer.

På de seks øer i udstillingen vil du opleve seks forskellige bud på relationer mellem mennesker og dyr. Følg med gadedrengen rundt i det hektiske byliv og tag en pause med hundene i personalestuen. Dyk ned under havets overflad, hvor mystiske væsener lever og mød havfruen, som kun få har set. På kysten finder du spor af forvildede arter, hvis rejse hertil er lige så forunderlig som dyret selv. Når dyr i sproget beskriver vores følelser, kan vi få sommerfugle i maven.

Menneskeliv og dyreliv hænger unægteligt sammen. Men hvor går grænsen?

Hvornår er mennesker dyr og hvornår er dyr menneske?

Udstillingen er lavet af studerende på fjerde semester i Antropologi på Aarhus Universitet.


As long as humans have existed, animals have been part og everyday life. They are the teddy bears in the children's room. They are the meat in sandwiches. They buzz at night and make it difficult to sleep. They guard the front door. They create the milk for the coffee and knit wool into socks. They are reading this very text.

We, humans and animals, have always lived with one another. The world is constantly changing and so are our relationships.

On the six islands of this exhibition you can experience six different perspectives on human-animal relationships. Follow the street boy around the hectic life in the city and take a break with the dogs in the staff room. Go beneath the surface of the sea where mystical creatures live and meat the mermaid, only ever seen by a few. On the coastline you will find traces of feral species whose journey is as puzzling as the animal itself. When animals describe our feelings we might feel butterflies flutter in our stomachs.

Human and animal life are irrefutably tied together. But where to draw the line?

When are humans animals and when are animals human?

The exhibition is made by bachelor students in Anthropology from Aarhus University.

2018: "I Bevægelse/In Motion"
Et anderledes bud på nomader/A different take on nomads

Du står nu på tærsklen til en udstilling om nomader. Måske tænker du, at nomader vandrer fra sted til sted. Rodløse, uden en bestemt destination. De vækker noget i vores fantasi. De stiller spørgsmålstegn ved det stabile og det sikre. De udfordrer velkendte måder at leve på. Men hvor langt fra din hverdag befinder de sig?

I BEVÆGELSE er skabt af 72 antropologistuderende, og præsenterer et bredt spænd af både velkendte og anderledes nomader. Tag med på en rejse gennem udstillingen. Bliv forundret og udfordret. Måske møder du andre sider af dig selv?

Velkommen til I BEVÆGELSE - et anderledes bud på nomader.


You are now standing on the threshold of an exhibition on nomads. Maybe you perceive nomads as wandering from place to place. Rootless, without a fixed destination. They stir our imagination. They question the steady and secure. They challenge familiar ways of living. But how far from your everyday life are they?

IN MOTION is created by 72 anthropology students, and presents a wide range of both familiar and unknown nomads. Join us on a journey through the exhibition. Allow yourself to be puzzled and challenged. You might meet other sides of yourself.

Welcome to IN MOTION - a different take on nomads.