Image

Postcards from Fieldwork

Hvordan er det at være i felten, når man er studerende på Antropologi eller Human Security? På denne side deler vores studerende deres personlige historier om feltarbejdet, både før, under og efter. Uanset om man foretager feltarbejde eller feltpraktik i Danmark eller udlandet, indebærer denne type forskning en rejse ind i det ukendte, og man må som studerende være forberedt på uforudsete udfordringer. De studerende giver deres perspektiv på, hvordan de har klaret sig igennem, og hvad de har lært.

How is it to conduct fieldwork as a student of Anthropology or Human Security? On this page, our students share their personal stories from the field both before, during, and after. Regardless of whether you are conducting fieldwork or internships in Denmark or abroad, this type of research entails a journey into the unknown. As a student you have to be prepared for unforeseen challenges. The students offer their perspectives on their approach to fieldwork and what they have learned on the way.

Learn More

Postcards from Work Life

Hvordan bruger antropologer og kandidater fra Human Security deres færdigheder i deres daglige arbejde? Hvordan var deres rejse fra universitetet til arbejdslivet? Akademikernes karriereveje er sjældent snorlige. På denne side deler afdelingens færdiguddannede kandidater deres erfaringer fra livet efter studiet. Bidragsyderne arbejder i mange forskellige brancher og er i forskellige stadier af deres karriere. Du kan finde inspiration og måske endda et indlæg om den type karriere, som du drømmer om.

How do anthropologists and graduates from Human Security use their educational background in their work life? How was the journey from university to employment? The career path of academics is rarely straight forward. On this page graduates from Anthropology and Human Security share their experiences from life after university. The contributors work in many different industries and they are at different stages in their career. You can find inspiration and perhaps even a post about the kind of career you dream of.

Learn More