Postcards from Fieldwork

Hvordan er det at være i felten, når man er studerende på Antropologi eller Human Security? På denne side deler vores studerende deres personlige historier om feltarbejdet, både før, under og efter. Uanset om man foretager feltarbejde eller feltpraktik i Danmark eller udlandet, indebærer denne type forskning en rejse ind i det ukendte, og man må som studerende være forberedt på uforudsete udfordringer. De studerende giver deres perspektiv på, hvordan de har klaret sig igennem, og hvad de har lært.

Hvis du kunne tænke dig at sende et postkort fra dit feltarbejde, skal du blot sende din tekst, on det er to linjer eller 1000 ord, og mindst et billede til communitas@cas.au.dk

How is it to conduct fieldwork as a student of Anthropology or Human Security? On this page, our students share their personal stories from the field both before, during, and after. Regardless of whether you are conducting fieldwork or internships in Denmark or abroad, this type of research entails a journey into the unknown. As a student you have to be prepared for unforeseen challenges. The students offer their perspectives on their approach to fieldwork and what they have learned on the way.

If you would like to send a postcard rom your fieldwork, send your text, whether it is two lines or a 1000 words, and at least one picture to communitas@cas.au.dk.