Jeg vælger selv mine titler: terapeut og rekrutteringskonsulent

Af Juliemariel Jespersen


Hvad er din stillingsbetegnelse?

Da jeg er selvstændig, vælger jeg egentlig selv min titel. I stiftelsespapirerne for mit firma står jeg registreret som direktør, hvilket nok er et lidt stort ord at bruge for en selvstændig. Jeg er i praksis og helt kort fortalt terapeut og rekrutteringskonsulent. Hvis jeg skal uddybe mit udvalg af titler, er jeg også hypnoterapeut, spirituel vejleder, healer, rejseguide, meditationsguide og instruktør på Soul Key Uddannelsen og har været assistentunderviser på en clairvoyanceuddannelse.


Hvordan bruger du antropologi i dit daglige arbejde?

Antropologien har først og fremmest lært mig at tænke abstrakt og kunne rumme mange perspektiver samtidig, sætte mig ind i andres sted og givet forståelse for socialisering og andre sociale processer. Mit specialestudie af kosmologier har givet mig et sprog til at kunne tale om verdensbilleder i forandring og et blik for universalier i spirituelle og religiøse traditioner. Så når jeg har en klient inde til en session, oversætter jeg ofte en spirituel forklaring til noget, vedkommende kan relatere til i sit eget liv. I foredrag, skriverier og kurser sammenligner jeg og drager paralleller mellem forskellige kulturers perspektiver for at fremhæve teknikker og livsanskuelser, der kan gavne de mennesker jeg arbejder med. Det kan fx være at genfortælle en profeti fra et oprindeligt Nordamerikansk folk og perspektivere det til vores hverdag nu og her. Jeg medierer på den måde mellem spirituelt tænkende og mere agnostisk eller ateistisk tænkende mennesker og begår mig i forskellige sociale arenaer, hvor der nogle steder er fokus på branding, økonomi, markedsføring, regler og den slags, og andre steder er det værdier som indre ro og nærvær, der tæller. Der er det godt at kunne skifte mellem perspektiver for at holde begge ben på jorden i en flyvsk verden.

I forhold til rekrutteringen benytter jeg interviewteknik, tværkulturelle kompetencer og indsigt i organisationskultur og – struktur. Konkret har jeg fx hjulpet en kollega med at forstå nogle kulturelle forskelle, som gav nogle vanskeligheder, da han skulle interviewe en person fra Israel, ved at forklare nogle sociale normer ud fra den historiske kontekst.


Hvordan var din rejse fra universitetet til arbejdslivet?

I mine første år på antropologistudiet var min tanke, at jeg ville bruge antropologien til at arbejde med udviklingshjælp, så jeg havde en del fokus på udvikling i ulande. Med tiden voksede min interesse for det spirituelle område dog, og igennem kurser inden for det felt, opdagede jeg at det også var en mulig karrierevej. Så jeg fik drejet antropologien over på spiritualitet ved at studere spirituelle, bevidsthedsudvidende ceremonier, der er udsprunget som en kombination af shamanisme og katolicisme. 

Ved siden af studiet tog jeg uddannelser inden for healing, hypnoterapi, Soul Key hypnose og Ny Tids Shamanisme, så da jeg blev færdig på universitetet, skulle jeg beslutte mig for hvilken retning jeg skulle gå. For at prøve den spirituelle retning af skaffede jeg en praktik hos en selvstændig kvinde, der uddanner andre spirituelle kvinder til at kunne leve af deres virksomhed. Så på mange måder var det en ideel erfaring. Jeg startede mit firma som bibeskæftigelse efter ca et halvt år med dagpenge og praktik. Mit selvstændige virke er vokset siden jeg startede for 3,5 år siden, så jeg nu har mange forskellige aktiviteter: personlige sessioner, gruppeforløb, kurser, foredrag, messer, rejser og ture, onlinekurser mv. 

Jeg ville gerne have en lidt fastere indtægt sammen med mit spirituelle arbejde, og det blev en freelance aftale i et rekrutteringsfirma. Med den stilling kunne jeg kvitte dagpengene. 

Jeg blev først ansat som searcher via et stillingsopslag, jeg fandt på Jobnet og sendte en ansøgning. Men inden længe fik jeg flere ansvarsområder og blev også uddannet i personprofilanalyse hos en psykolog igennem jobbet. Nu er jeg med i alle faser af rekruttering, bl.a. jobinterviews, som jo er oplagt at lave for en antropolog, der er trænet i at interviewe, selvom formen er lidt mere stringent her. 


Har du et råd til antropologistuderende, som søger arbejde?

Hvis du når at læse dette inden du skriver speciale, så vælg speciale ud fra hvad du synes er spændende! Og dernæst: vælg dine karriereskridt ud fra hvad der vækker mest interesse, nysgerrighed, glæde og passion hos dig. Det kan føles trygt at gå efter en fast stilling inden for et felt, der har ry for at have mange gode jobs. Men arbejdsmarkedet er hele tiden omskifteligt, så man er aldrig 100 % sikret. Så hvorfor ikke gå efter det, der giver mest mening og glæde for dig, frem for det der giver tilsyneladende tryghed? Under de ayahuascaceremonier, jeg deltog i på mit feltarbejde, arbejdede mange, inkl. jeg selv, med fænomenet ’dødelighed’. Så selvom det lyder som en kliché, så spild ikke dit liv og din tid på noget meningsløst og kedeligt, men gør det, du helst vil nu. Så lærer du det og finder tryghed i det hen ad vejen. Hvis du ikke ved hvad du brænder for, så invester tid og ressourcer i at få det afklaret, fx ved at rejse, bruge tid på praktik eller snakke med en coach.

Det er også en rigtig god ide at tage praktikker og samarbejde med folk, der laver noget af de samme som dig. Vær ikke bange for at spørge, om du kan hjælpe med noget og få lov at lære fra dem, eller om nogen har lyst til at lave en form for samarbejde. Det er også altid en start at få en fod indenfor, så hvis du er interesseret i et bestemt område, kan du godt starte med at tage et mindre relevant arbejde i virksomheden for på sigt at få flere ansvarsområder.

Og nu hvor jeg arbejder med rekruttering, vil jeg da også gerne give et par insidertips, der forhåbentlig kan gøre det nemmere for dig at lande et job, du søger: 

  • Søg så tidligt du kan, frem for at vente til lige før deadlinen.  Rekrutteringsprocessen kan sagtens være godt i gang inden deadline, så det er en fordel at komme med i løbet tidligt.
  • Brug mest tid på CV’et, da det bliver læst først. Sæt det flot op så det er vinklet så du ligner den profil, de søger. Sæt et billede på, hvor du ligner og er klædt til det job, du søger.
  • Hvis du ønsker en bestemt type job, så skaf noget erfaring inden for feltet. Det gør ikke noget om det er lønnet eller ej. Og sørg for at vise på CV’et hvordan det er relevant for den pågældende stilling. Det er også en god mulighed for at få en god reference som en fremtidig chef eller recruiter kan ringe til for at få en relevant reference/anbefaling.
  • Ring gerne og stil spørgsmål til stillingen, men kun hvis du har relevante spørgsmål, ikke bare for at spørge om noget ligegyldigt eller noget der allerede står i jobannoncen. Ved at ringe og tale med kontaktpersonen er du i gang med at opbygge en relation. Og det er du god til som antropolog!
  • Sørg for at have de relevante keywords på din Linkedin profil for det, du gerne vil arbejde med, så du kan søges frem. Og sørg for at du er til at komme i kontakt med via Linkedin.
  • Giv ikke op og tag ikke afvisninger personligt. Det er helt almindeligt at søge rigtig, rigtig mange jobs inden der er bid!

Du kan læse mere om mit arbejde på www.juliemariel.dk og https://www.facebook.com/juliemariel.dk/ og linke op med mig på Linkedin på https://www.linkedin.com/in/julie-mariel/

Leave a Reply