Sygdomsteorier og behandlingsteorier blandt aymaraindianerne på den bolivianske højslette

Annie Oehlerich, Magisterspeciale, Medicinsk antropologi, Københavns Universitet, 1992.

Resumé

Grundlaget for mit magisterspeciale var et årig ophold blandt aymara-indianerne, i Bolivia. I specialet undersøgte jeg, hvordan den medicinske pluralisme sameksisterede i det lille aymarasamfund. Med udgangspunkt i klassiske antropologiske teorier om sygdomsforståelse: Arthur Kleinmanns disease og illness-begreber, Leonard Glicks dobbelte årsagsforklaringer og George Foster ætiologibegreber om de personalistiske og naturalistiske systemer, diskuterede jeg aymara-indianernes holistiske sygdomsforklaringer, og fortolkning af symptomer, samt de kulturelle konstruktioner for behandlingsstrategierne.

Leave a Reply