Book Reviews

Leder du efter inspiration til en god bog eller film, har du læst en monografi eller set en etnografisk film, som du ønsker at dele med fællesskabet her? Denne side er til udforskning, inspiration og information omkring socialvidenskabelige bøger og film. Alle bidrag er velkomne, både på engelsk eller dansk, om det er skjulte perler udgivet i 70'erne eller den nyeste forskning fra sidste uge.

Klik på et billede nedenfor for at se hvilke anmeldelser er tilgængelige.

Send en mail til COMMUNITAS, hvis du har en anmeldelse, som du vil udgive.

Want inspiration for your next book or film, or have you read or watched something with insights you wish to share with our community? This page is a place for exploration, inspiration and information about different books and film in the social sciences. All contributions are welcome, in English or Danish, whether it was published in the 70’s or is the latest research from last week.

Click on an image below to see available reviews.

Send a mail to COMMUNITAS if you have a review you want published.

Overview of Reviewed WorksImage
Image
Image
Image
Image
Image

Katherine Verdery 2000, The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change
Review by Helene Nordfeld Jespersen, Sara Frambøl, og Vibe Raaby Laursen

Anthropology BA, 3rd Semester
16/02/2022

 "Gennem den døde krop og statuen, som bliver et symbol på den døde krop, skriver Verdery sig ind i en samtale om, hvad politik også er: En kamp om at få lov til at bestemme det nationale narrativ, særligt i perioder præget af strukturel forandring."

Read More

Orr, Julian E. 1996, Talking About Machines: An Ethnography of a Modern Job
Review by Kaj Feddersen and Thomas Balle.

Anthropology BA, 3rd Semester
01/12/2020

 "In Talking About Machines, Julian E. Orr turns our focus to a more practice-oriented part of work, that is, how it gets done. This book aids the understanding and respect of the contributions made by people in jobs often ignored. The author sets out to examine the little narratives of the technicians which unfolds in various locations and among various other actants."

Read More

Stevenson, Lisa 2014, Life Beside Itself: Imagining Care in the Canadian Arctic
Anmeldelse af Emma Cecilie Sørensen, Johanne Sindberg, Mathilde Mark Mikkelsen, Amanda Lehrskov Bjarkam.

Antropologi BA, 3. semester
01/12/2020

 "Hvad betyder det at leve egentlig? Gennem rørende fortællinger viser Stevenson hvordan de canadiske inuitter har en længsel efter at tilhøre en anden verden end den bureaukratiske verden, de fødes ind i. Livet for dem findes nemlig ikke kun i den fysiske krop, men leves gennem drømme, sange, nutid, datid og fremtid."

Read More

Anmeldelse af Mathilde Nuka Rasmussen, Ann Kathrine Klausen, Marie Kristiansen.

Antropologi BA, 3. Semester
01/12/2020

 "Life Beside Itself giver både universelt stof til eftertanke hos læseren, samtidig med, at monografien giver indblik i det kolonialistiske greb om samfundet, der kan belyses via selvmords- og tuberkulose epidemien blandt Inuitter i Nunavut. Det hele er bundet sammen af relevant teori, interessant empirisk materiale og gennemgående kernebegreber, der skaber en rød tråd."

Read More

Bourgois, Philippe and Jeff Schonberg, Lisa 2009, Righteous Dopefiend
Anmeldelse af Mai Vium & Emma Juel Frederiksen.

Antropologi BA, 3. semester.
01/12/2020

 "I monografien ​Righteous Dopefiend følger Philippe Bourgois og Jeff Schonberg 24 stofmisbrugere i deres liv og overlevelse i San Franciscos gader, herunder Edgewater Boulevard. Et feltarbejde der strakte sig over mere end et årti. ​Righteous Dopefiend er en kritisk teoretisk antropologisk analyse, der har i sinde at analysere den neo-liberale amerikanske sundhedsmodel."

Read More

Anmeldelse af Siv Amtoft og Nanna Nielsen.

Antropologi BA, 3. Semester.
23/11/2020

 "f you can’t see the face, you can’t see the misery. Vi vil lade dette citat stå som indledning til denne anmeldelse, da det, efter vores mening, opsummerer hele grundtanken bag bogen; hvis ikke vi ser mennesket bag misbruget, kan vi hverken som samfund eller som enkelte individer skabe en fortælling om livet som misbruger, og alt hvad dette indebærer."

Read More

Rogerson, Jennifer J. M. 2019, Privileges of Birth: Constellations of Care, Myth, and Race in South Africa
Review by Caroline Mathilde Toft, Anne Rathcke Simonsen, Maja Hyldgaard Kristiansen, Alma Fonsesca Fjeldsted og Amalie Birch.

Antropologi BA, 3. Semester.
01/12/2020

 "Privileges of Birth is a worthy contribution to the anthropological debate on the importance of privileges – like the privilege of choice in creating the desired project of birthing. Tied to these privileges are specific practices concerning care, and thus she establishes her ethnography of a care world. "

Read More

Willerslev, Rane 2007, Soul Hunters: Hunting, Animism, and Personhood Among the Siberian Yukaghirs
Anmeldelse af Signe Rafael & Simon Sønderbo Nielsen

Antropologi BA, 3. semester.
01/12/2020

 "Rane Willerslev, præsenterer, med sin monografi et etnografisk studie af Yukaghir-folket, udført i et felt, der trods store forandringer, ikke har været undersøgt de seneste 80 år. Bogen er en dybdegående, reflekteret og personlig fortælling om et animistisk jægerfolk, Yukaghir, der gennem en revurdering af den vestlige filosofi beretter, både hvem Yukaghir ikke er, men samtidig også hvem Yukaghir ikke ikke er."

Read More

Review by Amalie Søvndal Nielsen, Nikolaj Vinge Frandsen, Valdemar von Düring Lausen

Antropologi BA, 3. Semester.
01/12/2020

 "Willerslev’s truthful relay of the Yukaghir of North Siberia is supported by relevant and elaborating theory. It has helped us get a firmer grasp of animism within an anthropological context and of the surrounding discussions of the topic. This is made possible through Rane Willerslevs excellent skills as an author. We find the book engaging and an important book for us to read as students of anthropology."

Read More