DEBAT: Antropologi og medier — Særnummer af Jordens Folk, 2019: 1

Særnummer af Jordens Folk, 2019: 1
Redigeret af Carolina Sanchez Boe og Christian Suhr

“Antropologerne skal ud af elfenbenstårnet”, “vi har et ansvar for at gøre vores viden gældende og tilgængelig”, “verden har brug for dybdegående og nuancerede etnografiske beskrivelser, der ikke opdeler alt i enten eller, sort eller hvidt, godt eller dårligt.”

Disse opfordringer gentages ofte i danske og internationale debatter om såkaldt “public anthropology”, og vidensformidling er da også blevet en fast del af mange antropologers arbejdsbeskrivelse. Men er det altid så enkelt? Skal antropologer altid og for enhver pris gøre deres viden gældende i offentlige debatter? Hvordan gør man rent praktisk, hvis man vil i dialog med et stort publikum? Kan formidlingen gå galt, og hvad kan der ske, hvis deltagelsen i offentlige debatter ikke går som tiltænkt?

I denne udgave af Jordens Folk har vi samlet en række bidrag fra fagfæller, der på forskellig vis reflekterer over konsekvenserne af de strukturelle ændringer, som nyhedsmedierne har gennemgået, og hvilke rammer det sætter for antropologers deltagelse i offentlige debatter. Nogle retter særligt fokus på, hvilke utilsigtede konsekvenser, det kan have at deltage i debatten for de mennesker, vi arbejder med, mens andre viser, hvordan debatten kan præge os som fagfolk og privatpersoner. Bidragene viser desuden eksempler på, hvordan man kan arbejde med vidensformidling gennem både tekst, tale, film, udstilling og fotografi.

INDHOLD

Introduktion: Antropologi og medier
Af Carolina Sanchez Boe og Christian Suhr

“Tal aldrig med pressen!” Et interview med Nicholas De Genova
Af Carolina Sanchez Boe og Christian Suhr

Journalistikkens krise – antropologiens chance?
Af Peter Hervik

Vandkantsvinkler: Antropologiske blikke på fortællinger fra og om “udkanten”
Af Anne Sofie Askholm og Kathrine Dalsgaard

Når asylcentret bliver en del af samfundet: Fra lokal hverdag til national mediefortælling… og tilbage igen
Af Birgitte Romme Larsen

En migrantmors afsked: Forskning på film viser menneskene bag stereotyperne
Af Sine Plambech

Kontroversen om Exitcirklen: Racialisering af muslimske kvinder i den danske mediedebat
Af Mahvish Ahmad og Karen Waltorp

Fra offentlige debatter om islam til religiøs erfaring og mikrofænomenologi
Af Christian Suhr

Cette France-là: En alliance mellem forskere, journalister og politiske aktører
Af Carolina Sanchez Boe

Festtale ved Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet
Redigeret af Gitte Engholm

Dansk Etnografisk Forenings Formidlingspris 2018: Christian Vium
Studenterbidrag af Pernille Albrechtsen og Julie Sandholt

At formidle sin forskning er et borgerligt ombud og en vej til indsigt: Inger Sjørslev om antropologisk formidling og om sine yndlingsgenrer
Af Marie Kolling og Kathrine Dalsgaard

Etnografiske øjeblikke
Redigeret af Anders Emil Rasmussen

Øjeblikket igen, længe efter
Af Anne Line Dalsgård

Det øjeblik, du kaster op sammen med dine informanter
Af Kasper Pape Helligsø

Antropologi i dine høretelefoner
Af Astrid Oberborbeck Andersen

Leave a Reply